Kredyt hipoteczny – czy jest dobrym rozwiązaniem?

Kredyt to jedno z tych rozwiązań, które ratuje życie wielu ludzi, a już na pewno wielu Polaków. Trudno znaleźć wśród najbliższych czy znajomych, kogoś, kto nie przeznaczył na zakup upragnionych przedmiotów pożyczonych pieniędzy. Kredyt hipoteczny, to rozwiązanie znajome chyba każdemu Polakowi.  Dzięki niemu statystyczny Kowalski jest w stanie spełnić swojej marzenie o cudownym żółtym domku z czerwonym dachem i rabatką w ogródku. W ofercie każdego banku znajdziemy kredyt hipoteczny.  Wszystkie banki, małe i duże walczą o jak największą liczbę klientów, którzy skorzystają z ich usług. Najogólniej mówiąc, Kredyt  hipoteczny jest to długoterminowa pożyczka, której zabezpieczeniem jest hipoteka. Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego w konkretnym banku warto wcześniej odwiedzić kilka innych oraz zebrać informacje dotyczące ofert kredytów hipotecznych na rynku. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, który z pewnością jest lepiej od nas zorientowany w sytuacji. Warto również zasięgnąć rady na portalach oraz serwisach finansowych, gdzie możemy zdobyć informacje od ludzi takich jak my, którzy dzielą się swoimi dobrymi i złymi wspomnieniami związanymi z kredytem hipotecznym. Na portalach i serwisach tego typu możemy uzyskać bardziej obiektywne informacje niż od doradców, czy banków. Decydując się na pożyczenie pieniędzy należy zwrócić uwagę nie tylko na jego pozytywną stronę, jaką bez wątpienia jest pozyskanie upragnionego dobra, ale również z negatywną stronę, którą nie jest jedynie przymus spłacenia owego zobowiązania. Wszystkie zaciągnięte kredyty wiążą się z kosztami.  Każdy, kto decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego musi liczyć się przede wszystkim z prowizją wypłacaną na rzecz banku, kosztami notarialnymi oraz ustanowieniem hipoteki, co oznacza wpis do księgi wieczystej, która prowadzona jest przez sąd. Coraz więcej banków, coraz częściej wymaga również ubezpieczenia na życie, z cesją na rzecz banku. Banki w obawie przed klientami, migającymi się przed spłatą kredytu stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Do głównych zaliczamy oczywiście hipotekę. Innymi, dodatkowymi zabezpieczeniami, stosowanymi do czasu ustanowienia hipoteki są: ubezpieczenia kredytu, weksel, poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie żyranta, posiadającego zdolność kredytową oraz blokada środków na rachunku. Wyróżniamy kilka rodzajów kredytu hipotecznego. Możemy go podzielić ze względu na cel, a mianowicie: kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny, pożyczka hipoteczna oraz ze względu na walutę, tzn.: kredyt w walucie krajowej oraz kredyty walutowe.  Należy pamiętać, że kredyt, czy to hipoteczny, czy jakiś inny jest zobowiązaniem czasami na wiele lat, dlatego decyzję o kredycie należy podejmować z rozwagą oraz świadomością kosztów, jakie za sobą niesie. Kredyt, pomimo iż pozwala spełnić marzenia, może przysporzyć nam również wiele problemów.

Agnieszka Morawiec
http://hipoteczny.com.pl