Kima jest Akcjonariusz? Wyjaśniamy watpliwości

Operacje związane z papierami wartościowymi są obecnie bardzo popularne. Na taki sposób inwestowania decyduje się coraz więcej osób. W takim rozwiązaniu widzą one przede wszystkim łatwy i szybki pomysł na zarobek. Oczywiście, konieczne jest liczenie się z możliwością poniesienia ryzyka, nie można go niestety całkowicie uniknąć.

Podmiotem, który jest bezpośrednio związany w inwestowaniem w papiery wartościowe, a konkretnie akcje, jest tak zwany akcjonariusz. Definicja określa go jako posiadacza akcji danej spółki akcyjnej. W praktyce oznacza to, że ma on pewne prawa, w niektórych sytuacjach staje się nawet współwłaścicielem spółki. Może zatem podejmować pewne decyzje, uczestniczy w zebraniach i, co najważniejsze, czerpie z tego określone korzyści finansowe. Jeżeli spółka akcyjna odnosi na rynku sukcesy, jest to jednoznaczne z zarobkiem. Gorzej przedstawia się sytuacja wtedy, gdy z różnych powodów obserwujemy upadek spółki na rynku, wówczas konsekwencje ponosi również akcjonariusz.

Trzeba jednak zaznaczyć, że samo zakupienie akcji na giełdzie lub w domu maklerskim nie wystarczy, aby stać się akcjonariuszem. Konieczne jest bowiem potwierdzenie własnego statusu w księdze akcyjnej. Umieszcza się w niej wtedy dane nowej osoby, która właśnie weszła w posiadanie papieru wartościowego.

Jeżeli natomiast chodzi o zysk finansowy albo też jego brak, jaki przysługuje akcjonariuszowi, wszystko to jasno określa zakupiona akcja. Dana spółka akcyjna bardzo rzadko decyduje się na sprzedaż większości udziałów, wyjątkiem jest jedynie sytuacja bardzo dla firmy trudna, na przykład taka, kiedy zaczyna brakować środków pieniężnych na prowadzenie firmy. Zazwyczaj jednak mamy do czynienia zaledwie z kilkoma procentami. W praktyce i tak przynosi to akcjonariuszowi określone zyski.

Jacek Grudniewski
http://www.altberger.pl