Jak uzyskać odszkodowanie lotnicze?

Samolotami podróżujemy obecnie bardzo często. Niestety niewielu pasażerów linii lotniczych wie, że za jakiekolwiek uchybienia ze strony przewoźnika należy się odszkodowanie. Z takiego przywileju korzysta zaledwie 1% uprawnionych. Przepisy Unii Europejskiej wskazują, że na dochodzenie należnego odszkodowania pasażer ma aż 3 lata. Zwykle zakres ochrony dotyczy odwołania lotu, zmiany godziny czy terminu podróży. Jedynie w Polsce w roku 2016 odwołanych i opóźnionych było prawie 400 lotów. Wartość ewentualnych odszkodowań mogła sięgać więc nawet 8 milionów złotych. Pieniądze nie zostały wypłacone, bo nieliczni dochodzą jakichkolwiek praw z tego tytułu.

Największe problemy logistyczne na lotniskach to okres wakacyjny. Lotniska przepełnione turystami nie są w stanie obsłużyć ich na czas. To nie jest jednak powód, dla którego konieczne jest wielogodzinne wyczekiwanie przez pasażerów na lot. Jeśli lot opóźnia się o więcej niż 3 godziny należne jest dla oczekujących odszkodowanie w wysokości nawet 600 euro (trasa powyżej 3500 km). Często mamy w podróży do czynienia z tzw. overbooking, tj. sytuacja gdy na odprawę zgłosi się więcej pasażerów niż miejsc w samolocie. Dzieje się tak dlatego, że linie lotnicze z doświadczenia wiedzą, że często na lot nie zgłaszają się wszyscy kupujący bilety. Tak więc oferuje większą liczbę biletów, niż miejsc w samolocie. W okresie natężonego ruchu pasażerów i zainteresowania lotami (zwykle w wakacje) nie ma to miejsca.

Za co przysługuje odszkodowanie lotnicze?

Wedle obowiązujących norm unijnych prawo do odszkodowania należne jest za odwołanie lotu, opóźnienie przekraczające 3 godziny i odmowę wejścia na pokład samolotu. Kwota tych odszkodowań sięgać może nawet 600 euro, przykładowo za opóźnienie powyżej 3 godzin, przy trasie lotu do 1500 km można odzyskać 250 euro a powyżej, czy między krajami UE a innymi, nie należącymi do unii nawet 400 euro.

Należy wiedzieć, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli opóźnienie czy odwołanie lotu spowodowane jest „nadzwyczajnymi okolicznościami”, niezależnymi od linii lotniczych (np. złe warunki pogodowe, strajk). Żeby odzyskać należną rekompensatę trzeba złożyć pisemny wniosek do linii lotniczych i załączyć dowody wskazujące na prawo do odszkodowania (bilet lotniczy, paragony z lotniska itd.). Wówczas nie powinno być podstaw do odmowy wypłaty należności. Mamy na to aż 3 lata od zaistnienia sytuacji.