Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą?

Na pytanie: Kto może się ubiegać o dofinansowanie na założenie własnej działalności? Odpowiedź jest prosta – każdy bezrobotny. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat tego, jaką kwotę dofinansowania można uzyskać oraz jakie formalności trzeba spełnić.

Dofinansowania na własną działalność gospodarczą ma charakter pomocy finansowej, która zostaje udzielona za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Pomoc ta nie jest zwrotna i mogą się o nią ubiegać:

1/ osoby bezrobotne,
2/ absolwenci CIS,
3/ absolwenci KIS,
4/ poszukujący pracy, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

Aby uzyskać status osoby bezrobotnej konieczne jest zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy.

Jaka kwota?

Kwota dofinansowania nie może być większa niż sześciokrotność wysokości średniego wynagrodzenia sektorze przedsiębiorczym. W obecnym roku limit wynosi 25 324,14 zł.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby, które chcą rozwinąć się w dowolnej branży z wyjątkiem usług przewozowych, dotyczących TAXI.

Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności, należy udać się do dowolnego Urzędu Pracy, aby złożyć wniosek oraz odpowiednie zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu świadczenia. Takim dokumentem może być:

1/ poręczenie majątkowe,
2/ weksel,
3/ gwarancja zatwierdzona przez bank,
4/ zastaw,
5/ blokada konta bankowego,
6/ akt notarialny, mogący podlegać egzekucji.

Osoba ubiegająca się o dotacje musi dostarczyć również zaświadczenie o niekaralności, a także oświadczenie, że do chwili obecnej nigdy nie otrzymała bezzwrotnego świadczenia na działalność gospodarczą.

Co potem?

Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana i funkcjonować w obrocie skarbowym przynajmniej przez rok od momentu otrzymania dofinansowania. W tym samym czasie przedsiębiorca nie może podjąć zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach. Aby nie utracić prawa do świadczenia, należy posiadać status bezrobotnego. Należy pamiętać również o tym, że przerwanie stażu lub szkolenia organizowanego przez Urząd Pracy może skutkować utratą praw do otrzymania dofinansowania. Dużą pomocą dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą jest mały ZUS, niższe podatki można płacić przez dwa lata, po tym czasie trzeba podjąć decyzję, czy nadal chcemy kontynuować prowadzenie firmy.