Czym jest mały ZUS?

Wysokie podatki potrafią bardzo skutecznie zniechęcić do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Można jednak przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy płacić ZUS preferencyjny – kto może skorzystać z takiej możliwości i czym jest mały ZUS?

Mały ZUS

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie można zrezygnować z tego typu opłat, są one obowiązkowe. Niezależnie od tego, czy firma przyniesie dochody oraz czy korzystamy z państwowej opieki zdrowotnej, będziemy musieli płacić podatki. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć jednak na zniżki przez pierwsze dwa lata działalności. Wysokość składek ubezpieczeniowych zależy od podstawy wymiaru, także płatnik musi odprowadzić jej zadeklarowany procent. Z małego ZUS-u może skorzystać każdy, kto w okresie ostatnich 60 miesięcy poprzedzających założenie działalności nie prowadził innej firmy. Jednocześnie przedsiębiorca nie może współpracować z byłym pracodawcą u którego był zatrudniony w ramach umowy o pracę.

Od tak ustalonej podstawy wymiaru składek właściciel początkującej firmy będzie zobowiązany do opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe oraz rentowe. Wysokość opłat z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wynosi 487,90 zł miesięcznie. Po dwóch latach będzie trzeba podjąć decyzję czy kontynuujemy działalność i płacimy pełne podatki w wysokości 1172,56 zł, czy zawieszamy firmę.

Składki w roku 2017 wynoszą:
– ubezpieczenie emerytalne – 19,52 %, czyli 499,28 zł,
– ubezpieczenie rentowe – 8 %, czyli 204,62 zł,
– ubezpieczenie chorobowe dobrowolne – 2,45 %, czyli 62,67 zł,
– ubezpieczenie wypadkowe – 1,80 % jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób – 46,04 zł,
– składka na Fundusz Pracy – 62,67 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne – 297,28 zł.