Co się dzieje, kiedy nie spłacamy kredytu

Większość kredytobiorców bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie mniej jednak niekiedy jesteśmy w sytuacji bez wyjścia i po prostu brakuje nam pieniędzy na terminową spłatę zobowiązania. Co w tej sytuacji robić? Czego się spodziewać?

Jeżeli opóźnienie w płatnościach jest kilkudniowe, możemy spodziewać się telefonu od doradcy bankowego, który poinformuje nas o zaległościach oraz konsekwencja zwłoki w płatnościach. Gdy w ciągu kolejnych dwóch miesięcy nie uda nam się spłacić rat, bank wypowie nam umowę i zostanie wszczęta procedura windykacyjna. W tym wypadku niestety będziemy poproszeniu o spłatę całej kwoty kredytu.

Nie warto unikać kontaktu z kredytodawcą

Gdy nie uda nam się spłacać kredytu w wyznaczonych terminach, pracownik banku będzie usiłował się z nami skontaktować w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli będziemy unikać kontaktu telefonicznego, najprawdopodobniej zostanie wysłana do nas informacja o zadłużeniu drogą pocztową. Następnie bank wyśle wezwanie do zapłaty. Gdy takie ponaglenia nie przyniosą żadnego skutku i minie co najmniej 60 dni, a klient nadal nie wyrazi chęci współpracy, bank może podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy. Można uniknąć takiej sytuacji, po prostu w razie problemów z płynnością finansową, warto udać się do placówki bankowej i wyjaśnić sytuację. Doradca bankowy na pewno będzie skłonny do współpracy i ustali inny termin spłaty zaległych zobowiązań.

Poinformowanie banku o problemach i przyczynach zwłoki leży w naszym interesie. Dzięki temu możemy liczyć na zmianę parametrów kredytu, tak abyśmy nie mieli problemów z terminową spłatą rat. Innym rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja zadłużenia, czyli na przykład wydłużenia okresu kredytowania. W tym wypadku oczywiście ostatecznie będziemy musieli oddać więcej pieniędzy, ale niższe raty nie będą nadwyrężać, aż tak bardzo domowego budżetu.

Formy restrukturyzacji zadłużenia:

a) umowa ugody w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia, zawierającą deklarację klienta odnośnie spłaty zadłużenia,
b) przystąpienie do długu osoby trzeciej,
c) przejęcie długu przez osobą posiadającą zdolność kredytową do spłaty należności.

Przedstawione procedury są podobne w każdym banku i dotyczą zarówno kredytu gotówkowego, hipotecznego, jak i karty kredytowej.