Bankowość internetowa – 3 typy banków

Bankowość internetowa jest podstawowym elementem bankowości elektronicznej, opiera się ona na dostępie do banku poprzez internet przy użyciu komputera. Odbywa się to za pomocą specjalnie przygotowanych stron internetowych, które ułatwiają klientom banków dostęp do swoich kont bankowych i przeprowadzanie wszelkich operacji finansowych, np. przelewów.

Można wyróżnić trzy typy banków oferujących swoje usługi przez internet. Pierwszym jest tradycyjny bank, który wykorzystuje sieć jako dodatek, kolejny kanał do dystrybucji swojej oferty i produktów. Obecni klienci banku nie muszą zakładać nowego konta, wystarczy, że dopełnią określonych formalności w jednym z oddziałów lub bezpośrednio na stronie www i mogą mieć nieograniczony dostęp internetowy do swojego rachunku. Jest to dobry sposób dla banków na zwiększenie lojalności swoich klientów, którzy dzięki temu niezależnie od sytuacji mogą dokonać koniecznych operacji finansowych bez wychodzenia z domu lub pracy. Usługa taka wiąże się bardzo często z drobnymi dodatkowymi opłatami.

Bankowość internetowa „wymusza” na istniejących już tradycyjnych bankach wydzielenie specjalnych oddziałów, które specjalizują się wyłącznie w świadczeniu usług przez internet. Oddział taki nie jest ściśle powiązany z głównym bankiem, często klienci chcący mieć dostęp do swojego rachunku przez sieć muszą zakładać nowe konta. Oddziały takie czerpią korzyści ze swej działalności nie ponosząc kosztów związanych z posiadaniem placówek terenowych, podobnie jak banki wirtualne. Równocześnie mogą one korzystać z pomocy tradycyjnego banku głównego, który np. udostępnia im możliwość używania ich bankomatów. Opisany rodzaj świadczonej działalności to drugi typ funkcjonowania jaki może wybrać bank.

Ostatnim, trzecim modelem są banki wirtualne, które działają tylko i wyłącznie w internecie. Stają się one coraz bardziej popularne, nie posiadają tradycyjnych oddziałów przez co zatrudniają znacznie mniejszą liczbę personelu, co wiąże się oczywiście z dużą oszczędnością. Banki wirtualne umożliwiają również korzystanie ze swoich usług za pomocą telefonu i przy wykorzystaniu smsów. Bankowość internetowa wkroczyła wielkim krokiem w nasze codzienne życie i pozwoliła zminimalizować czas i formalności potrzebne do założenia konta bankowego oraz bezpiecznego z niego korzystania.