Współzależność kredytobiorca – żyrant

W dzisiejszych czasach, kiedy kredyt stał się powszechnością, często słyszymy kierowane w naszą stronę prośbę o podżyrowanie kredytu. Na taką opcję często zmuszone są osoby, które nie posiadają żadnego zabezpieczenia w oczach banku. My zastanawiając się, na czym to polega mamy bardzo wiele wątpliwości. Czym jest żyrant i na czym polega żyrowanie kredytu. Sięgnijmy, więc do słownika wyrazów obcych. W bezpośrednim tłumaczeniu żyrant to nic innego jak osoba, która poręcza swoim majątkiem za kogoś i jego spłatę tak zwanej „sumy wekslowej”. To bardzo skomplikowana i trudna definicja, co więc tak bezpośrednio oznacza żyrowanie za kogoś kredytu i jakie wynikają z tego konsekwencje. Czy żyrant może być zmuszony do spłaty kredytu, którego sam nie zaciągnął? Owszem, tak. Należy zdać sobie z tego sprawę, że jeśli kredytobiorca nie będzie terminowo spłacał rat lub zaprzestanie całkowicie, to żyrant jest pociągany do pełnej odpowiedzialność z powodu pełnionej funkcji. Dlatego, podpisując zobowiązanie o fakcie bycia żyrantem należy zdawać sobie sprawę, o wszystkich możliwych opcjach. Jeśli kredytobiorca nie spłaca rat lub kiedy całkowicie zaprzestaje spłat, a wszelkie możliwe opcje przypomnienia zostały wyczerpane. W takim momencie bank zajmuje dochody, osoby która podpisała bycie żyrantem., który nie ma możliwości żadnego odwołania się od tego. W takich posunięciach należy kierować się nie tylko sympatiami oraz przekonaniami ale przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i kalkulacją czy osoba, która ma być potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić zaciągnięty dług. Sympatie w takich przypadkach nie mają żadnego znaczenia, należy kierować się jedynie zdrowym rozsądkiem. Powinniśmy się nauczyć być w takich sytuacjach asertywnym. Współzależność kredytobiorca – żyrant, jest ściśle związana ze sobą do momentu spłaty ostatniej raty.